Tilsynsutvalg for Ilahjemmet, Dagsenter for utviklingshemmede og Møllehjulet bo- og dagsenter

Tilsynsutvalg for Ilahjemmet, Dagsenter for utviklingshemmede og Møllehjulet bo- og dagsenter

Tilsynsutvalgene for hjemmetjenester, sykehjem, boliger og dagsenter fører kontroll og tilsyn med hvordan disse tjenestene fungerer. De rapporterer om avvik i tjenesten og påpeker forhold som kan bedres.

Alle kan kontakte tilsynsutvalgene skriftlig eller muntlig om forhold for brukerne eller forhold ved tjenesten.

Medlemmer

Tønder, Johan Kristian (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Helse- og mestringkomitéen
Leder av Tilsynsutvalg for Ilahjemmet, Dagsenter for utviklingshemmede og Møllehjulet bo- og dagsenter

Telefon: 45 00 49 30

Engen, Isabel

Nestleder av Sagene råd for personer med funksjonsnedsettelse
Medlem av Tilsynsutvalg for Ilahjemmet, Dagsenter for utviklingshemmede og Møllehjulet bo- og dagsenter

Telefon: 45 61 93 79

Født: 1990

Norvin, Kjell (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Helse- og mestringkomitéen
Medlem av Tilsynsutvalg for Ilahjemmet, Dagsenter for utviklingshemmede og Møllehjulet bo- og dagsenter

Østvold, Willy

Varamedlem av Helse- og mestringkomitéen
Medlem av Sagene eldreråd
Varamedlem av Tilsynsutvalg for Bjølsenhjemmet og Sagenehjemmet
Varamedlem av Tilsynsutvalg for Ilahjemmet, Dagsenter for utviklingshemmede og Møllehjulet bo- og dagsenter

Telefon: 92 02 25 16

Født: 1943