Rapport fra uanmeldt tilsyn ved Kingogate bo- og rehabiliteringssenter 11.03.15