Rapport fra uanmeldt tilsyn ved Kingogate bo- og rehabiliteringssenter 04.06.15