Rapport fra uanmeldt tilsyn ved Dagsenter for utviklingshemmede i Vøyensvingen 11.03.15