Rapport fra uanmeldt tilsyn ved Dagsenter for utviklingshemmede i Vøyensvingen 10.08.15