Rapport fra uanmeldt tilsyn ved Dagsenter for utviklingshemmede i Vøyensvingen