Rapport fra anmeldt tilsyn ved Kingogate bo- og rehabiliteringssenter 08.10.15