Rapport fra anmeldt tilsyn ved Akerselva sykehjem 05.12.2014