Sagene ungdomsråd

Innkalling

Innkalling Sagene barne- og ungdomsråd 20.04.2015 (PDF 60KB)

Protokoll

Protokoll Barne- og ungdomsråd 20.04.15 (PDF 93KB)

Saker til behandling

SakTittel
Godkjenning av protokoll fra møte 09.03.2015 4. BUR
15/7
15/8
Utvidelse av bokollektiv for ungdom - opprettelse av 3 deltidsstillinger
15/9
15/10
Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn for 2015
15/11
Handlingsplan for å redusere og motvirke barne- og familiefattigdom i Bydel Sagene 2013-2017 - oppfølging og resultater 2013-2015

Tid og sted

Dato

Mandag 20. april 2015

Tid

klokken 18:30