Møte i Sagene barne- og ungdomsråd

Om møtet

Møtet starter med åpent kvarter til oppsatt tid.
*Protokoller godkjennes endelig i påfølgende møte.*

Innkalling

Innkalling Sagene barne- og ungdomsråd 30.01.17 (PDF 150KB)

Protokoll

Protokoll Sagene barne- og ungdomsråd 30.01.2017 (PDF 61KB)

Saker til behandling

SakTittel
BUR 17/1
Tiltak for å øke valgdeltakelsen ved stortings- og sametingsvalget 2017
BUR 17/2
Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2017
BUR 17/3
Søknad om utvidet støtte til nyttårsball ved Bjølsen skole
BUR 17/4
Forslag til seminar for barne- og ungdomsrådet

Tid og sted

Dato

Mandag 30. januar 2017

Tid

klokken 18:30

Tilleggsinformasjon

Ung Media

Sted

Torshovgata 33, OSLO