Sagene ungdomsråd

Om møtet

Møtet starter med åpent kvarter til oppsatt tid.
*Protokoller godkjennes endelig i påfølgende møte.*

Innkalling

Innkalling Sagene barne- og ungdomsråd 06.03.17 (PDF 137KB)

Protokoll

Protokoll Sagene barne- og ungdomsråd 06.03.2017 (PDF 62KB)

Saker til behandling

SakTittel
BUR 17/5
BUR 17/6
Tilskudd til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - åpne møteplasser 2017
BUR 17/7
Søknad om bevilgning av midler til Nydalenrevyen 2017
BUR 17/8
Seminar for barne- og ungdomsrådet – Fawzi og Hanna legger frem et konkret forslag til seminar

Tid og sted

Dato

Mandag 6. mars 2017

Tid

klokken 18:30

Sted

Torshovgata 33, OSLO