Sagene ungdomsråd

Om møtet

Møtet starter med åpent kvarter til oppsatt tid.
*Protokoller godkjennes endelig i påfølgende møte.*

Innkalling

Innkalling Sagene barne- og ungdomsråd 24.04.17 (PDF 196KB)

Protokoll

Protokoll Sagene barne- og ungdomsråd 24.04.17 (PDF 73KB)

Saker til behandling

SakTittel
BUR 17/9
BUR 17/10
Planlegging av ungdommens bydelsutvalgsmøte – rådets medlemmer legger fram utkast til plan for gjennomføring

Tid og sted

Dato

Mandag 24. april 2017

Tid

klokken 18:30

Sted

Torshovgata 33, OSLO