Sagene ungdomsråd

Om møtet

Møtet starter med åpent kvarter til oppsatt tid.
*Protokoller godkjennes endelig i påfølgende møte.*

Innkalling

Innkalling Sagene barne- og ungdomsråd 29.01.18 (PDF 195KB)

Protokoll

Protokoll Sagene barne- og ungdomsråd 29.01.2018 (PDF 258KB)

Saker til behandling

SakTittel
BUR 18/1
Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom – søknad om støtte 2018

Tid og sted

Dato

Mandag 29. januar 2018

Tid

klokken 18:30

Sted

Torshovgata 33, OSLO