Til innhold
Sagene råd for personer med funksjonsnedsettelse

Møte i Sagene råd for funksjonshemmede

Tid og sted

Dato

Tirsdag 23. oktober 2018

Tid

klokken 16:00

Tilleggsinformasjon

Ragna Ringdals Dagsenter

Sted

Hans Nielsen Hauges gate 44A, OSLO

Om møtet

Møtet starter med åpent kvarter til oppsatt tid.
*Protokoller godkjennes endelig i påfølgende møte.*

Innkalling

Innkalling Sagene Rådet for funksjonshemmede 23.10.18 (PDF 151KB)

Protokoll

Protokoll Sagene rådet for funksjonshemmede 23.10.2018 (PDF 133KB)

Saker til behandling

SakTittel
RFF 18/21
RFF 18/22
RFF 18/23