Møte i Sagene råd for funksjonshemmede

Om møtet

Møtet starter med åpent kvarter til oppsatt tid.
*Protokoller godkjennes endelig i påfølgende møte.*

Innkalling

Innkalling Sagene råd for funksjonshemmede 25.08.2015 (PDF 117KB)

Protokoll

Protokoll Sagene Rådet for funksjonshemmede 25.08.15 (PDF 95KB)

Saker til behandling

SakTittel
RFF 15/16
Verbalvedtak VB7 - Handlingsplan mot vold i nære relasjoner
RFF 15/17
Ordningen med elektronisk distribusjon av møtedokumenter
RFF 15/18
Rapport fra anmeldt tilsyn ved Kingosgate bo- og rehabiliteringssenter 11.03.2015
RFF 15/19
Rapport fra anmeldt tilsyn ved Dagsenter for utviklingshemmede i Vøyensvingen 11.03.2015
RFF 15/20
Rapport fra anmeldt tilsyn ved Møllehjulet bosenter 11.03.2015
RFF 15/21
Rapport fra uanmeldt tilsyn ved Akerselva sykehjem 29.04.2015
RFF 15/22
Rapport fra uanmeldt tilsyn ved Sagenehjemmet 29.04.2015
RFF 15/23
Rapport fra uanmeldt tilsyn ved Akerselva sykehjem 10.05.2015
RFF 15/24
Rapport fra uanmeldt tilsyn ved Sagenehjemmet 12.05.2015
RFF 15/25
Rapport fra uanmeldt tilsyn ved Kingosgate bo- og rehabiliteringssenter 04.06.2015
RFF 15/26
Rapport fra uanmeldt tilsyn ved Dagsenter for utviklingshemmede i Vøyensvingen 04.06.2015
RFF 15/27
Rapport fra uanmeldt tilsyn ved Møllehjulet bosenter 04.06.2015

Tid og sted

Dato

Tirsdag 25. august 2015

Tid

klokken 16:00