Til innhold
Sagene råd for personer med funksjonsnedsettelse

Tid og sted

Dato

Tirsdag 4. juni 2019

Tid

klokken 16:00

Sted

Kristiansands gate 2, OSLO

Om møtet

Møtet starter med åpent kvarter til oppsatt tid.
*Protokoller godkjennes endelig i påfølgende møte.*

Innkalling

Innkalling Sagene rådet for funksjonshemmede 04.06.19 (PDF 215KB)

Protokoll

Protokoll Sagene rådet for funksjonshemmede 04.06.2019 (PDF 123KB)

Saker til behandling

SakTittel
RFF 19/7
Handlingsplan for sunt og bærekraftig kosthold i bydelens tjenester, 2019-2020
RFF 19/8
RFF 19/9
Utkvittering av verbalvedtak psykisk helsearbeid blant unge
RFF 19/10
RFF 19/11
RFF 19/12
Årsmelding 2018 - Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne