Til innhold
Sagene råd for personer med funksjonsnedsettelse

Tid og sted

Dato

Tirsdag 29. november 2016

Tid

klokken 16:00

Sted

Kristiansands gate 2, OSLO

Om møtet

Møtet starter med åpent kvarter til oppsatt tid.
*Protokoller godkjennes endelig i påfølgende møte.*

Innkalling

Innkalling Sagene rådet for funksjonshemmede 29.11.16 (PDF 108KB)

Protokoll

Protokoll Sagene rådet for funksjonshemmede 29.11.16 (PDF 75KB)

Saker til behandling

SakTittel
RFF 16/18
RFF 16/19
Høring - administrativt utkast til handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser
RFF 16/20
RFF 16/21