Møte i Sagene råd for funksjonshemmede

Om møtet

Møtet starter med åpent kvarter til oppsatt tid.
*Protokoller godkjennes endelig i påfølgende møte.*

Innkalling

Innkalling Sagene rådet for funksjonshemmede 31.01.17 (PDF 92KB)

Protokoll

Protokoll Sagene rådet for funksjonshemmede 31.01.17 (PDF 59KB)

Saker til behandling

SakTittel
RFF 17/1
Tiltak for å øke valgdeltakelsen ved stortings- og sametingsvalget 2017

Tid og sted

Dato

Tirsdag 31. januar 2017

Tid

klokken 16:00

Sted

Kristiansands gate 2, OSLO