Møte i Sagene råd for funksjonshemmede

Om møtet

Møtet starter med åpent kvarter til oppsatt tid.
*Protokoller godkjennes endelig i påfølgende møte.*

Innkalling

Innkalling Sagene rådet for funksjonshemmede 07.03.17 (PDF 108KB)

Protokoll

Protokoll Sagene rådet for funksjonshemmede 07.03.17 (PDF 81KB)

Saker til behandling

SakTittel
RFF 17/2
Årsrapport 2016 for Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester

Tid og sted

Dato

Tirsdag 7. mars 2017

Tid

klokken 16:00

Sted

Kristiansands gate 2, OSLO