Sagene råd for personer med funksjonsnedsettelse

Om møtet

Møtet starter med åpent kvarter til oppsatt tid.
*Protokoller godkjennes endelig i påfølgende møte.*

Innkalling

Innkalling Sagene rådet for funksjonshemmede 25.04.17 (PDF 114KB)

Protokoll

Protokoll Sagene rådet for funksjonshemmede 25.04.17 (PDF 185KB)

Saker til behandling

SakTittel
RFF 17/3
RFF 17/4
RFF 17/5
RFF 17/6
RFF 17/7
Referat fra allmøte for brukere av hjemmetjenesten 13.03.2017

Tid og sted

Dato

Tirsdag 25. april 2017

Tid

klokken 16:00

Tilleggsinformasjon

NAV Sosialtjenesten, 2. etg, møterom: Mølla

Sted

Thorvald Meyers gate 7, Oslo