Til innhold
Sagene råd for personer med funksjonsnedsettelse

Tid og sted

Dato

Tirsdag 20. august 2019

Tid

klokken 16:00

Sted

Kristiansands gate 2, OSLO

Om møtet

Møtet starter med åpent kvarter til oppsatt tid.
*Protokoller godkjennes endelig i påfølgende møte.*

Innkalling

Innkalling Sagene rådet for funksjonshemmede 20.08.2019 (PDF 155KB)

Protokoll

Protokoll Sagene rådet for funksjonshemmede 20.08.2019.docx (PDF 179KB)

Saker til behandling

SakTittel
RFF 19/13
Revisjon av reglement for bydelene – Bystyrets vedtak av 19.06.19
RFF 19/14
Høring – Revidert instruks for kommunale tilsynsutvalg i institusjon mv og instruks for kommunale tilsynsutvalg for tjenester i hjemmet