Møte i Sagene råd for funksjonshemmede

Om møtet

Møtet starter med åpent kvarter til oppsatt tid.
*Protokoller godkjennes endelig i påfølgende møte.*

Innkalling

Innkalling Sagene rådet for funksjonshemmede 17.04.18_revidert (PDF 250KB)

Protokoll

Protokoll Sagene rådet for funksjonshemmede 17.04.2018 (PDF 189KB)

Saker til behandling

SakTittel
RFF 18/5
RFF 18/6
VA1: Dialogmøter mellom bydelens folkevalgte og brukere/ansatte ved bydelens tjenestesteder
RFF 18/7
RFF 18/8
RFF 18/9
Rapport fra tilsyn ved Kingosgate bo- og rehabiliteringssenter
RFF 18/10

Tid og sted

Dato

Tirsdag 17. april 2018

Tid

klokken 16:00

Tilleggsinformasjon

Flerbrukshuset i Kyrre Grepps gate 32

Sted

Kyrre Grepps gate 32, OSLO