Til innhold
Sagene råd for personer med funksjonsnedsettelse

Møte i Sagene råd for funksjonshemmede

Tid og sted

Dato

Tirsdag 22. oktober 2019

Tid

klokken 16:00

Sted

Kristiansands gate 2, OSLO

Om møtet

Møtet starter med åpent kvarter til oppsatt tid.
*Protokoller godkjennes endelig i påfølgende møte.*

Innkalling

Innkalling Sagene rådet for funksjonshemmede 22.10.2019 (PDF 378KB)

Protokoll

Protokoll Sagene rådet for funksjonshemmede 22.10.19 (PDF 126KB)

Saker til behandling

SakTittel
RFF 19/15
RFF 19/16
Rapport fra gjennomført tilsyn ved Mølla dagsenter for utviklingshemmede
RFF 19/17
Rapport fra gjennomført tilsyn ved Møllehjulet bosenter og avklaringsavdeling