Sagene råd for personer med funksjonsnedsettelse

Rådet er et rådgivende organ for bydelsutvalget. Det består hovedsakelig av representanter fra interesseorganisasjoner for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Rådet behandler saker som er særlig viktige for personer med nedsatt funksjonsevne, som tilgjengelighet og universell utforming, tjenester for personer med nedsatt funksjonsevne og arbeid mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne.

Rådet uttaler seg store og overgripende saker som økonomiplan- og årsbudsjett og planprogrammer og konsekvensutredninger innen­for plan- og bygningssektoren, samferdsel, barnehage, skule, kultur, idrett, friluftsliv, helse og pleie- og omsorgstjenestene.

Rådets medlemmer kan også ta opp saker på eget inititativ og få svar fra politikere og bydelsadministrasjonen.

Er du medlem av råd og utvalg i bydelen?

Logg deg inn via Acos møteportal her: moteportal.oslo.kommune.no/BYD/

Saker og møter i rådet for personer med funksjonsnedsettelse

Tidligere møter

Møter fra 2015-2022

Medlemmer

Korsell, Marius

Leder av Sagene råd for personer med funksjonsnedsettelse
Medlem av Tilsynsutvalg for hjemmetjenesten
Telefon
Født
1986

Engen, Isabel

Nestleder av Sagene råd for personer med funksjonsnedsettelse
Medlem av Tilsynsutvalg for Ilahjemmet, Dagsenter for utviklingshemmede og Møllehjulet bo- og dagsenter
Telefon
Født
1990

Pedersen, Espen

Medlem av Sagene råd for personer med funksjonsnedsettelse
Telefon
Født
1966

Mathisen, Mona Kristin

Medlem av Sagene råd for personer med funksjonsnedsettelse
Telefon

Braaten, Anne Berg

Medlem av Sagene råd for personer med funksjonsnedsettelse
Telefon

Kamhaug, Eva-Lill

Medlem av Sagene råd for personer med funksjonsnedsettelse
Telefon
Født
1949

Stormbo, Erik

Medlem av Sagene råd for personer med funksjonsnedsettelse
Telefon
Født
1934