Sagene råd for personer med funksjonsnedsettelse


E-post:

Sagene råd for personer med funksjonsnedsettelse

Rådet er et rådgivende organ for bydelsutvalget. Det består hovedsakelig av representanter fra interesseorganisasjoner for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Rådet behandler saker som er særlig viktige for personer med nedsatt funksjonsevne, som tilgjengelighet og universell utforming, tjenester for personer med nedsatt funksjonsevne og arbeid mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne.

Rådet uttaler seg store og overgripende saker som økonomiplan- og årsbudsjett og planprogrammer og konsekvensutredninger innen­for plan- og bygningssektoren, samferdsel, barnehage, skule, kultur, idrett, friluftsliv, helse og pleie- og omsorgstjenestene.

Rådets medlemmer kan også ta opp saker på eget inititativ og få svar fra politikere og bydelsadministrasjonen.

Møter

  1. Dato 07.09.
    Klokkeslett 16:30-18:30
  2. Dato 26.10.
    Klokkeslett 16:30-18:30
  3. Dato 07.12.
    Klokkeslett 16:30-18:30

Se hele kalenderen

Medlemmer

Ariafar, Shahram

Leder av Sagene råd for personer med funksjonsnedsettelse

Telefon: 40 03 83 38

Født: 1975

Engen, Isabel

Nestleder av Sagene råd for personer med funksjonsnedsettelse
Medlem av Tilsynsutvalg for Ilahjemmet, Dagsenter for utviklingshemmede og Møllehjulet bo- og dagsenter

Telefon: 45 61 93 79

Født: 1990

Korsell, Marius

Medlem av Sagene råd for personer med funksjonsnedsettelse
Medlem av Tilsynsutvalg for hjemmetjenesten

Telefon: 95 97 43 59

Født: 1986

Pedersen, Espen

Medlem av Sagene råd for personer med funksjonsnedsettelse

Telefon: 98 08 55 46

Født: 1966

Mathisen, Mona Kristin

Medlem av Sagene råd for personer med funksjonsnedsettelse

Telefon: 99 35 83 24

Braaten, Anne Berg

Medlem av Sagene råd for personer med funksjonsnedsettelse

Telefon: 92 04 66 66

Kamhaug, Eva-Lill

Medlem av Sagene råd for personer med funksjonsnedsettelse

Telefon: 48 23 40 53

Født: 1949

Stormbo, Erik

Varamedlem av Sagene råd for personer med funksjonsnedsettelse

Telefon: 95 96 65 73

Født: 1934