2020

Videreføring av delegasjonsvedtak om administrativ behandling av høringsuttalelser til søknader om salgs- og skjenkebevilling