Uttreden av Bydelsutvalget og Oppvekst- og velferdskomitéen. Oppnevning av nytt medlem til Oppvekst- og velferdskomitéen.