2020

Uttalelse til søknad om serverings- og skjenkebevilling ute Sabi Sushi- Bydel Sagene