2020

Utkvittering av verbalvedtak VA5 bydelsinformasjon på minoritetsspråk