2020

Søknad om midlertidig utvidelse av areal og åpningstid ute - Den Andre Caféen, Ivan Bjørndals gate 9