2020

Høring av Behovsplan for idrett og friluftsliv 2021-2030

Publisert dato: 20.04.2020

Saksfremlegg

BU 20-16 Høring av Behovsplan for idrett og friluftsliv 2021-2030 (PDF 254KB)

BU 20-16 Vedlegg 1 Utdrag fra protokoll (PDF 133KB)

BU 20-16 Vedlegg 2 Administrativ uttalelse av 16.9.19 (PDF 624KB)

BU 20-16 Vedlegg 3 Høringsutkast (PDF 9,7MB)

BU 20-16 Vedlegg 4 Gjennomgang av relevante tiltak (PDF 148KB)

BU 20-16 Vedlegg 5 Innkomne forslag som ikke er tatt videre i planen, samt forslag til aktuelle lufteområder for hund (PDF 109KB)

BU 20-16 Vedlegg 6 Kart over hovedturveinettet i byggesonen - eksisterende og planlagte forbindelser 2021-2030 (PDF 1,1MB)

BU 20-16 Vedlegg 7 Fra vannkraft til bærekraft - tiltak for vern og oppgradering av Akerselva miljøpark (PDF 268KB)

Saken behandles i

DatoMøte
07.05.2020

Møte i Sagene bydelsutvalg

Protokoll Sagene bydelsutvalg 07.05.20.pdf (PDF 372KB)

30.04.2020

Møte i Sagene helse- og mestringskomité

Protokoll Sagene helse- og mestringskomite 30.04.20.pdf (PDF 205KB)

29.04.2020

Møte i Sagene miljø-, kultur- og byutviklingskomité

Protokoll Sagene miljø- kultur- og byutviklingskomité 29.04.20.pdf (PDF 233KB)

29.04.2020

Møte i Sagene råd for personer med funksjonsnedsettelse

Protokoll Sagene råd for personer med funksjonsnedsettelse 29.04.20.pdf (PDF 202KB)

28.04.2020

Møte i Sagene Oppvekst- og velferdskomitéen

Protokoll Sagene oppvekst- og velferdskomité 28.04.20.pdf (PDF 686KB)

27.04.2020

Møte i Sagene Ungdomsråd

Protokoll Sagene ungdomsråd 27.04.20.pdf (PDF 200KB)

27.04.2020

Møte i Sagene eldreråd

Protokoll Sagene eldreråd 27.04.20.pdf (PDF 201KB)