2019

Utbetaling av støtte til Sagene Internasjonale og Flerkulturelle Frivilligsentral (SAIFF)