2019

Søknad om ny serverings- og skjenkebevilling fra Los Taco Storo AS, org.nr. 922 867 259, om ny serverings- og skjenkebevilling ved Los Tacos Storo, Nydalen allé 55