2019

Revisjon av reglement for bydelene – Bystyrets vedtak av 19.06.19