2019

Omregulering av stengt areal i Kyrre Grepps gate ved Haarklous plass