2019

Godtgjøring til medlemmer av bydelens organer