Endring av retningslinjer og rutiner for tildeling av frivilligmidler