Detaljregulering av tomt ved Gunnar Schjelderups vei til studentboliger