Til innhold
2019

Delegering av myndighet til bydelsdirektøren for administrativ behandling av høringsuttalelser til søknader om salgs- og skjenkebevilling