2018

VK7: Kulturskole og VK8: Nytt kulturhus på Voldsløkka