Utkvittering av verbalvedtak VA2 Innovasjonsstrategi