Tilsynsrapport fra Mølla dagsenter for utviklingshemmede