2018

Søknad om utvidet åpnings- og skjenketid - Cafe Theater, Trikkestallen, Torshovgata 33