2018

Søknad om fritak fra verv som 2. varamedlem i Kultur, velferd-, oppvekst- og familiekomitéen