Orientering MB og BU - Funksjons- og arealbehov for potensielle brukergrupper - kultursal ved Voldsløkka skole