Høring - ny designmanual og ny visuell identitet for Oslo kommune