Fra vannkraft til bærekraft – tiltak for vern og oppgradering av Akerselva miljøpark