2018

Forslag fra Helge Stoltenberg til uttalelse fra Bydelsutvalget: Innspill til kirkebruksplanen