2017

Vm9 - Gjenåpning av Torshovbekken - orientering om status i saken