2017

Uttalelse til oppstart av planarbeid og høring av planprogram for ny T-banetunnel gjennom Oslo Sentrum