2017

Uttalelse til bruksendring fra næringslokale til serveringssted i Vogts gate 54